Bezoekadres: Stationsplein 15, 3311 JV Dordrecht, Venray 5801 EG Bergweg 4 K-40

Neem contact op
06 40942363
Afspraak maken

Home

Praktijk LESNIAK gericht is op kinderen, jeugdigen en hun ouders. Er wordt psychologische behandeling geboden, begeleiding autisme, coaching en counseling volwassenen en EMDR- therapie.

Het aanbod van de praktijk richt zich op:

Behandeling kinderen en adolescenten, Psycho-educatie ouders bij:

 • gedrags-en opvoedingsproblemen
 • psychosociaal -emotionele problemen, ontwikkelingsstoornissen, Autisme en ADHD depressie, faalangst, leerproblemen, spraak-taal problemen, Dyscalculie
 • problemen bij het omgaan met heftige emotionele gebeurtenissen
 • Interculturele problematiek.

Advies en Coaching, Psychosociale therapie en EMDR volwassenen

 • emotionele problemen (angst, onzekerheid, prikkelbaarheid en neerslachtigheid)
 • problemen in de opvoeding van uw kinderen en jongeren.
 • depressie, somberheid, wisselende stemming en schuldgevoelens
 • problemen ten gevolgen van nare of traumatische ervaringen in de kindertijd
 • rouw en verlieservaringen
 • problemen te gevolgen van autisme
 • interculturele problematiek / levensfaseproblemen: moeite met veranderingen in je leven

Binnen Praktijk LESNIAK wordt veelvuldig gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie en EMDR-behandeling en daarnaast van andere behandelmethoden, zoals oplossingsgerichte therapie, evidentie-based, cliëntgerichte therapie, Psycho-educatie, ouderbegeleiding, gezinstherapie en speltherapie. Behandelingen worden op maat gemaakt, gebaseerd op een gestelde diagnose en een analyse van de oorzaken van de klachten. Ouders worden actief betrokken bij de behandeling, zij houden de regie en blijven zelf verantwoordelijk.

Vanaf 16 jaar kunnen cliënten zichzelf aanmelden. 

Aanmelding

U kunt op eigen initiatief of na verwijzing door uw huisarts, telefonisch 06-40942363 of per e-mail een afspraak maken. U kunt mij op werkdagen telefonisch bereiken tussen 18:00 uur en 19:00 uur. Bij situaties met acute problemen is de huisarts de eerste aangewezen persoon. 

Afspraken

Bij het maken van een afspraak probeer ik zoveel mogelijk rekening te houden met mogelijkheden van de cliënt. Mijn vaste werktijden zijn op vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur.

Annulering

Een afspraak afzeggen of verzetten, minimaal 24 uur van te voren laten weten. Bij het niet verschijnen of annulering zonder bericht binnen 24 uur wordt het consult volledig bij u in rekening gebracht.

Tarief en vergoeding

De meeste zorgverzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende verzekering (module: alternatieve zorg) een deel van de kosten. Het is uiteraard raadzaam van te voren uw polisvoorwaarden hierop na te slaan. Mocht u geen gebruik willen maken van deze vergoeding, dan geldt een tarief van:

 • Intake en reguliere sessie van 60 minuten: € 120,00
 • EMDR sessie- het aanvangstarief van een standaard consult – € 135,00
 • Vermeerderd met € 20,00 per 15 minuten of deel daarvan.

Praktijk LESNIAK heeft géén contracten met zorgverzekeraars. Het gaat om particuliere behandeling

Beroepscode en Kwaliteitseisen

Vooruit is gehouden aan de beroepscode van het Nederlands Vereniging van Orthopedagogen en Onderwijsdeskundigen en valt onder het tuchtrecht van de NVO en Tuchtreglement SKJ (www.skj.nl). Het doel van de beroepscode is het garanderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van pedagogen en onderwijskundigen NVO (www.nvo.nl). De samenwerkende EMDR therapeuten (www.samenwerkende EMDR therapeuten.nl) 

Geheimhouding

Praktijk LESNIAK hanteert een absolute geheimhouding. Alles wat u vertelt, is vertrouwelijk. Zonder uw schriftelijke toestemming krijgt niemand informatie over u. De verwerking en bewaring van uw gegevens gebeurt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De algemene privacywetgeving wordt in acht genomen, er wordt gewerkt conform de beroepscode van het Nederlands Vereniging (NVO, SKJ, Samenwerkende EMDRTherapeuten)

Drs. Grazyna Lesniak

In mijn praktijk ben ik me bewust van culturele verschillen en culturele context. Ik werk op een warme en energieke manier die u en uw kind zal helpen om angsten en problemen zo snel mogelijk te overwinnen. Ik werk met open vizier samen met ouders en andere betrokkenen. Als therapeut behandeld ik niet de klacht maar de oorzaak van de klacht en werk hierin oplossingsgericht met focus op de toekomst en op de gewenste resultaten. Ik heb veel expertises op het gebied van leerproblematiek (taal-spraakproblemen, Dyscalculie), gedragsproblematiek en Autisme Spectrum Stoornis opgedaan, en beschikt over een breed scala aan in te zetten mogelijkheden om kinderen, jongeren en volwassenen te helpen. In het werken met kinderen ben ik altijd op zoek naar verdieping en verbreding

Kwalificaties en lidmaatschap

 • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen 
 • Stichting Kwaliteit Register Jeugd
 • Autisme Trainer ABC Autisme Beleving’s Circuit AUTISME CENTRAAL GENT/BELGIE
 • Trainer Sociale Vaardigheden voor het voortgezet onderwijs, Leefstijl EDU-Actief Meppel
 • Samenwerkende EMDR Therapeuten